Uitnodiging: Symposium Continu Verbeteren 2020

22 januari 2020, 13.00 – 17.00 uur,
Atrium bij Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard 215 in ’s-Hertogenbosch.

Het lectoraat Improving Business en de minor Continu Verbeteren van Avans Hogeschool verzorgen op woensdag 22 januari 2020 het symposium Continu Verbeteren bij Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch.

Studenten van de minor Continu Verbeteren zijn 5 weken lang fulltime bij een bedrijf aan de slag gegaan met ieder 2 verbeterprojecten. In posterpresentaties vertellen ze over hun projecten. Met welke problemen zijn ze aan de slag gegaan? Hoe hebben ze die problemen opgelost? En wat hebben ze zelf van de projecten geleerd? Studenten die met deze minor hun Lean Six Sigma Greenbelt hebben behaald, ontvangen het certificaat aan het einde van het symposium.

Studenten van de minor Continu Verbeteren zijn 5 weken lang fulltime bij een bedrijf aan de slag gegaan met ieder 2 verbeterprojecten. In posterpresentaties vertellen ze over hun projecten. Met welke problemen zijn ze aan de slag gegaan? Hoe hebben ze die problemen opgelost? En wat hebben ze zelf van de projecten geleerd? Studenten die met deze minor hun Lean Six Sigma Greenbelt hebben behaald, ontvangen het certificaat aan het einde van het symposium.

Spiral Dynamics
Na de posterpresentaties nemen managementadviseur Patrick ’t Hart van Perficio en onderzoeksdocent Jonathan Pieters van Avans Hogeschool u mee in de wereld van de Spiral Dynamics. Het is een model dat vaak wordt ingezet bij verandermanagement. Het beschrijft de bewustzijnsontwikkeling van personen of van een collectief, zoals een bedrijf. Zit een groep in het laagste niveau van bewustzijn, dan zijn ze er vooral op gericht om als groep te overleven. In het hoogste niveau stimuleren en inspireren de groepsleden elkaar om samen tot mooiere en betere resultaten te komen. Patrick ’t Hart en Jonathan Pieters stellen u de vraag: passen uw organisatiewaarden bij de continu verbeterende organisatie van de toekomst?

Programma

13.00Opening door Anne van Hoof en Ton van Kollenburg
13.30Studenten van de minor Continu Verbeteren presenteren hun verbeterprojecten
15.30Pauze
16.00Keynote ‘Is continu verbeteren klaar voor de toekomst?’ door Patrick ’t Hart (Perficio) en Jonathan Pieters (Avans Hogeschool)
16.45Uitreiking Green Belts aan de studenten o.l.v. Anne van Hoof en Myke Groeneboer
17.00Afsluitende borrel

Patrick ’t Hart
In mijn werk houd ik me met interesse en plezier bezig met organisatie- en teamontwikkelingsvraagstukken. Omdat de wereld om ons heen snel verandert, vind ik het de laatste tijd vooral interessant om te werken met en zoeken naar duurzame oplossingen en aanpakken voor de manier waarop we ons in bedrijven en instellingen organiseren. Zo wil ik bijdragen aan het ontwikkelen van organisaties die effectief en duurzaam kunnen aansluiten op de ontwikkelingen en vraagstukken in hun omgeving en waar mensen met plezier werken. In het bijzonder draag ik de onderwijssector een warm hart toe.

In deze keynote nemen we je mee in een andere manier van kijken naar organisaties. We laten je kijken naar de dominante waardensystemen in de organisaties waar je zelf actief bent (geweest). Wat betekenen die waardensystemen voor medewerkers, cultuur en structuur? En wat is de relatie naar continu verbeteren en duurzaamheid? Met een actieve werkvorm willen we je met nieuwe inzichten naar huis laten gaan.

Jonathan Pieters
‘Continu verbeteren start vaak met de vraag: ‘Wat is het probleem?’ of ‘Welk vraagstuk speelt er binnen de organisatie?’. Als er inhoudelijk wordt doorgevraagd blijkt de aanleiding vaak vanuit kosten perspectief te zijn. Vanuit mijn rol als begeleider van studenten en onderzoeker ben ik geïnteresseerd in de vraag waarom dit vaak het geval is en wat dit zegt over ons. Vanuit welk perspectief kijken we naar continu verbeteren en welke andere perspectieven zijn er mogelijk?’

Aanmelden
Aanmelden kan via deze aanmeldknop:

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u reageren, neemt u dan contact op via info.esb@avans.nl of telefoonnummer 088 525 80 83.