Uitnodiging: Digest The Future op 22 oktober 2019

22 oktober 2019, 16.30 – 19.00 uur,
Avans Hogeschool locatie AKV St. Joost, Beukenlaan 1, 4834 CR Breda.

Avans Hogeschool nodigt u uit om mee te doen in een interactieve voorstelling van SPACE: Digest The Future – leren voor een toekomst waarin de Sustainable Development Goals gerealiseerd zijn.

Download pdf van deze uitnodiging

Uw logo in deze uitnodiging en bij het event? Voor een gering bedrag kunt u al SPONSOR worden. Lees meer

WAAROM MEEDOEN?

Avans Hogeschool heeft de Sustainable Development Goals (SDGs) omarmt als richtinggevend voor het onderwijs. Het realiseren van de SDGs vereist een nieuwe creatieve leerhouding. Daarin willen we verschillende kennisdomeinen en expertise, zoals wetenschap, kunst en ervaring met elkaar verbinden. Een manier van leren die meebeweegt met een veranderende wereld waarin verschillende uitdagingen niet los van elkaar gezien en opgelost kunnen worden.  

Als we de SDGs op tijd willen halen moeten we NU aan de slag en ruimte geven aan radicale veranderingen in het onderwijs. Daarom gaan we met kunstenaarscollectief SPACE in een interactieve voorstelling samen nieuwe vormen van leren verkennen die ons klaarstomen voor de toekomst.

We vertrekken vanuit de gedachte: Als we ons de toekomst die we wensen kunnen voorstellen, dan kunnen we deze ook vormgeven.

Stel dat leren niet gaat over wat we al weten, maar juist over wat we nog niet weten, over het onbekende. Hoe ziet dat er dan uit?

DE TOEKOMST: ONTWIKKELEN VAN EEN SCENARIO VOOR 2069

Verhalenverteller Petra Ardai

In 2069 leven we in een wereld waarin de SDGs gerealiseerd zijn. We zijn in staat om te handelen in de complexe samenhang tussen natuur, technologie en menselijk belang. We leven in een dynamische omgeving waarin  alles elkaar continu beïnvloedt en daardoor niets voorspelbaar en controleerbaar is. Hoe ziet leren en het onderwijs er dan uit? Zijn er nog wel scholen? Hebben we het dan nog over traditionele docenten en studenten of ontstaan er hele andere verhoudingen? Welke rol heeft onderzoek dan?

We buigen ons over deze vragen en samen ontwikkelen we dit scenario. Dat doen we onder leiding van Petra Ardai als verhalenverteller, samen met wetenschappers, kunstenaars, toekomstdenkers (we werken met drie bekende gastexperts), én het publiek van docenten, studenten, leiders, ondernemers, professionals en onderzoekers. Het scenario krijgt niet alleen vorm door woorden, maar ook door muziek, rituelen, visuele interventies, geuren en smaken.

De gastexperts voor deze avond zijn:

Anthony Heidweiller – verbindt opera met de geluiden en thema’s van deze tijd. Thema’s in zijn werk zijn migratie, (on)gelijkheid en het behoud van de aarde. Zijn werk is ook een vorm van praktijkgericht onderzoek naar de opera van de 21ste eeuw. Hierbij zoekt Heidweiller de verbinding met wetenschappers, met het hoger onderwijs en met het vmbo.

Anne van Leeuwen – oprichtster nieuwe symbiose en directielid Ambassade van de Noordzee

DATUM EN LOCATIE

22 oktober 2019, van 16.30 – 19.00 uur, Avans Hogeschool, locatie AKV St. Joost, Beukenlaan 1, 4834 CR Breda

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Voor deze editie van Digest The Future hebben we een bijzondere aanbieding: PAY WHAT YOU WANT! Met dank aan onze sponsors bij Avans Hogeschool. Een bijdrage is echter zeer welkom, die kunt u contant doen na afloop van de voorstelling. We streven naar een diverse samenstelling en vol is vol. Aanmelden is vereist, dat kan via deze aanmeldknop:

Heeft u vragen of wilt u reageren, neemt u dan contact op via info.esb@avans.nl of telefoonnummer 088 525 80 83.

We kijken uit naar uw komst. Namens het organisatieteam,

Expertisecentrum Sustainable Business: Godelieve Spaas en Tonnie van der Zouwen
SPACE: Petra Ardai en Laura Bonthuis

Digest The Future is een voorstelling van SPACE, zie www.spaceexplorers.nl. Deze editie wordt georganiseerd voor en met Avans Hogeschool, zie www.avans.nl .