Apenkooien met cocreatie

Apenkooien met cocreatie: Workshop en bundel met artikelen

Tonnie van der Zouwen heeft na acht jaar afscheid genomen als lector Sustainable Working and Organising. Zoals past bij Tonnie ging ze niet zomaar weg. Ter gelegenheid van het afscheid is een bundel gepubliceerd ‘Apenkooien met cocreatie’ en op 1 juli een gelijknamige workshop georganiseerd. Zo’n 40 genodigden hebben meegedaan in een geleid circuit met vijf ‘Apenkooi stations’, bemand door kenniskringleden en geassisteerd door studenten: ‘Somberen met HRM’, ‘Kies je jokerkaart in onderzoek doen’, ‘Op twee benen sta je stevig’, ‘Spiegelen als kunst van begeleiden’, ‘Het onzichtbare zichtbaar maken met tijdlijnen’. In vijf ronden van ca. 15 minuten hebben deelnemers ‘geapenkooid’ in elk station en een onderdeel van cocreatie ervaren. Verbazingwekkend hoe zelfs in die korte tijd tot diepgang en nieuwe inzichten gekomen is. We hebben hele mooie reacties gekregen in de afsluitende terugblik. Cocreatie betekent letterlijk samen iets maken, en dat is ook gedaan: de tijdlijn van acht jaar lectoraat in de context van persoonlijke relatie en gebeurtenissen in de wereld.

Tien artikelen met inzichten en voorbeelden uit acht jaar lectoraat

Na de workshop kregen alle deelnemers de bundel ‘Apenkooien met cocreatie’. Tien artikelen met voorbeelden en inzichten uit acht jaar lectoraat Sustainable Working and Organising. Geschreven door de kenniskringleden en geïllustreerd met treffende cartoons van Peti Buchel. De pdf van de bundel vind je hier Als je een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een email met je adresgegevens naar info.esb@avans.nl

De rode draad in bijna alle projecten van het lectoraat is ‘samenwerken met het hele systeem van belanghebbenden’. Samen uitzoeken hoe het beter kan, zoals met actieonderzoek. Het verbinden van opleiden en onderzoeken met de samenleving speelt daarin een belangrijke rol. De bundel nodigt uit om langs een samenhangend geheel van principes, inzichten en voorbeelden te buitelen. Dan kom je bij commitment voor langdurige samenwerking, lef hebben om nieuwe dingen te proberen, balans zoeken tussen macht en liefde, eigenaarschap voor leren, denken en doen combineren, de kunst van begeleiden, elkaar als mens zien in gelijkwaardigheid, de rol van HRM professionals, of liever gezegd personeelsfunctionarissen, bij veranderingen, tot een betrouwbaar oordeel komen, en het onzichtbare zichtbaar maken. Kortom: apenkooien langs waar het volgens ons ten diepste om
draait in cocreatie.

De begeleiders van de ‘Apenkooi stations’ voor de tijdlijn van het lectoraat
V.l.n.r: Ineke van Kruining, Marius van Regteren, Sandra Doeze Jager, Inge Konijnenbelt, David Valkenburg, Peter Stoffer, Paula Zweekhorst, Maria Sturm, Léon Kuijpers, Jeanine Pen.

Na de workshop en het uitreiken van de bundels volgde een hartverwarmende receptie met twee ludieke toespraken van collega’s, met veel mooie ontmoetingen, prachtige cadeaus en bloemen, en natuurlijk lekkere drankjes en hapjes. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze middag: Geweldig bedankt!