Artikel: Glimmende technologie alleen volstaat niet

Wat technologisch mogelijk is, doet er vaak lang over om in organisaties goed te landen. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gepresenteerd in dit artikel. Dit artikel laat zien dat er – naar de mening van de auteurs – bij de invoering van digitale technologie een rol is weggelegd voor HRM.