Bekijk STRAF bij Future of Work in Willem Twee

Van 8 t/m 30 oktober is STRAF te zien in de Kunstruimte van Willem Twee in ‘s-Hertogenbosch. De onderzoeksfilm van lector Nieuwe Economie is onderdeel van de gratis te bezoeken Future of Work tentoonstelling.

De video-installatie STRAF (2022) bevraagt ons geweten in een toekomst waarin de naleving van de door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde ‘Sustainable Development Goals‘ leidend is voor hoe we ons leven en de economie inrichten. Het werk laat een toekomst zien waarin we bepaalde vrijheden opofferen, waarin exploitatie van mensen en dieren verboden is en waarin de natuur eisen stelt aan hoe we leven en werken. 

Bekijk het digizine voor meer informatie over STRAF.