Benieuwd naar wat “Nieuwe Marketing” voor uw organisatie kan betekenen?

Avans Hogeschool zoekt deelnemers voor onderzoek naar Nieuwe Marketing

Wat gaan we doen?
Het Lectoraat New Marketing wil achterhalen in hoeverre bedrijven de omslag willen maken naar nieuwe marketing en welke motieven daarbij een rol spelen. Wij zijn daarbij geïnteresseerd in concrete acties die bedrijven ingezet hebben en welke factoren zij als stimulerend of belemmerend
ervaren. En uiteraard hoe ze met die factoren omgaan. We willen zo inzicht krijgen in de wijze
waarop bedrijven nieuwe marketing inzetten. We vertalen de resultaten naar een aantal
concrete tips voor acties
die ondernemers helpen daadwerkelijk de overgang te maken naar
nieuwe marketing.
Als u deelneemt aan het onderzoek krijgt u uiteraard inzicht in ervaringen van andere
bedrijven en specifieke tips en concrete acties voor uw organisatie.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar bedrijven in het MKB met 50 – 500 medewerkers, die op zijn minst
geïnteresseerd zijn in het incorporeren van nieuwe marketing in hun bedrijfsvoering. En
mogelijk al een stap in die richting hebben gezet. Het bedrijf hoeft niet werkzaam te zijn in
een specifieke branche. De locatie is bij voorkeur in Noord-Brabant, maar ook andere
geïnteresseerden zijn welkom deel te nemen.

Overgang naar Nieuwe Marketing
We bevinden ons middenin de overgang naar een nieuw economisch model, de
betekeniseconomie. Dat heeft ingrijpende consequenties voor het vak marketing en voor de
marketingprofessional. Nieuwe marketing doet haar intrede, dat wil zeggen, marketing,
waarmee bedrijven streven naar het leveren van sociale, ecologische en financiële waarde
voor zoveel mogelijk mensen.
We zien dat bedrijven zoeken naar manieren om hieraan invulling te geven, maar daarbij
allerlei vragen hebben of belemmeringen ervaren. Zij ervaren de verandering van alleen
financiële waarde creëren, naar daarnaast ook sociale en ecologische waarde toevoegen als
ingrijpend. Wat ze kunnen doen om het milieu minder te belasten is wellicht duidelijk, maar
hoe kun je toegevoegde ecologische waarde hebben? En sociale waarde, wat is het en hoe
kun je er iets mee?

Vaak bestaat de wens om de omslag te maken, maar weten bedrijven niet hoe ze dat voor
elkaar kunnen krijgen. Op die bedrijven is ons onderzoek gericht.

Wat vragen wij van u?
Wilt u deelnemen aan ons onderzoek, dan gaan wij graag het gesprek aan met de
directeur/oprichter van het bedrijf. Deze kan ook gevraagd worden een (digitale) vragenlijst in
te vullen. Zoals gezegd delen wij na afloop van het onderzoek onze bevindingen met u.

Praktisch
Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek kunt u een email sturen aan h.pluimers@gmail.com.
Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Henriette Pluimers, 06 54 66 63 53.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het lectoraat New Marketing onder
verantwoordelijkheid van lector dr. Kaj Morel in samenwerking met prof. dr. Jan Schoormans
van de Technische Universiteit Delft.