Boekhoofdstuk: Integrating CSR in Innovation Value Networks

Onlangs is het boek Innovation Management and Corporate Social Responsibility – Social Responsibility as Competitive Advantage verschenen. Onderzoeker en projectleider Karen Janssen schreef samen met collega’s van de Radboud Universiteit hoofdstuk 4: Integrating CSR in Innovation Value Networks, Karen L. Janssen, Vera Blazevic, and Kristina Lauche, Pg 75-97. Dit hoofdstuk gaat in op het belang van orkestratiepraktijken voor het beheren van de wisselwerking tussen innovatieprocessen, CSR en stakeholderintegratie. Inzichten zijn verkregen door het combineren van bevindingen uit verschillende literatuurstromen (netwerktheorie, stakeholdertheorie, CSR en innovatiemanagement) met bevindingen uit verschillende, longitudinale casestudy’s bij diverse grote multinationals (chemie, voeding en energie). Op basis van de resultaten is een raamwerk ontwikkeld van de belangrijkste werkwijzen voor het identificeren, managen en onderhouden van waardenetwerken voor duurzame innovaties.

Binnen het Expertisecentrum Sustainable Business richt Karen zich op de verdere ontwikkeling van dit raamwerk en de inzetbaarheid ervan voor het Midden en Klein Bedrijf. Hiervoor is de online tool ‘Partnerschappen voor Circulaire Economie (PAC)’ opgezet. Deze tool helpt bedrijven bij het formuleren van een duurzaam actieplan door het in kaart brengen van de verschillende belangen en visies van de netwerkpartners met betrekking tot duurzaamheid in innovatie en samenwerken in een waardenetwerk. De scan bestaat uit vier onderdelen: (A) Strategische analyse, (B) Duurzame resultaten, (C) Verbinding met netwerkpartners en (D) Duurzame innovatie. Toepassing vindt momenteel plaats in projecten gericht op de verkenning van afzetmogelijkheden van reststromen en de opzet van een business model in het ‘van afval naar grondstof’ systeem. De casuïstiek is gericht op de opwaardering van (berm)gras, (post-consumer) textiel en de verwerking van zeefgoed.

Nieuwsgierig naar de inhoud van het boek? Stuur een mail naar info.esb@avans.nl en wij sturen u de pdf toe.