Coalitie Circulaire Accounting van start

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft samen met Circle Economy de Coalitie Circulaire Accounting opgericht. Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen.

Deze coalitie is een samenwerking tussen Circle Economy, NBA, Dura Vermeer, ABN AMRO, KPMG, Provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en het lectoraat Sustainable Finance and Accounting van Avans Hogeschool.

De Coalitie Circulaire Accounting brengt cases en kennispartners bij elkaar en houdt zich bezig met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om de financiële realiteit van circulaire bedrijven beter weer te geven zal het nodig zijn om bestaande methodes bij te stellen of nieuwe regels te introduceren.

De circulaire economie wordt gekenmerkt door uitgangspunten zoals hergebruik en waardebehoud. Deze uitgangspunten vragen in veel gevallen om nieuwe businessmodellen waarin partijen intensiever en op langere termijn samenwerken, en waarin waardekringlopen worden gesloten. Nieuwe, circulaire businessmodellen vragen om aanpassing van economische principes en verslaggevingsregels.