30 september 2022

Cursus: Lean Green Belt Improving Business

Wil jij de wereld om je heen verbeteren? Wil je weten hoe je dat op een effectieve manier doet?    
Dan is de cursus Lean Green Belt die we vanuit het lectoraat Improving Business verzorgen, misschien iets voor jou! In deze cursus leer je om processen te verbeteren en problemen gestructureerd op te lossen. Niet alleen de theorie hierover, ook het toepassen komt nadrukkelijk aan bod.

Waarom deze cursus Lean Green Belt uniek is
In deze cursus staan we niet alleen stil bij de theorie van verbeteren volgens de Lean filosofie, maar oefenen we ook daadwerkelijk de tools en technieken. Onze ervaring is dat verbeteren nog meer om de juiste vaardigheden vraagt dan om de juiste kennis.

Daarnaast plaatsen we verbeteren volgens de Lean filosofie in de 21e eeuw. We staan niet alleen stil bij de krachtige denkwijzen en verbetertools die de afgelopen 70 jaar zijn ontwikkeld, zoals: Lean principes, Lean processen, A3-denken, Toyota Kata, DMAIC, Value Stream Mapping, oorzaakanalyse en visual management. We gaan ook aan de slag met enkele moderne trends in relatie tot Lean Management, te weten: duurzaamheid en digitalisering.

Inhoud
In de cursus besteden we zoveel aandacht aan het toepassen van de theorie in de praktijk. We doen dit aan de hand van simulatie-oefeningen en andere opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten behandelen we niet de volledige theorie, maar alleen die delen waar vragen over zijn. Voor elke bijeenkomst verzoeken we de deelnemers daarom om een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Lean Green Belt’ te bestuderen en de oefeningen te maken.

Naast het behandelen van vragen over de stof, oefenen we diverse lean tools, zoals process mapping, Toyota Kata en A3-denken. Aangezien in het begin veel onbekende begrippen zullen langskomen, is het handig om de begrippenlijst achter in het boek te gebruiken. Na elke bijeenkomst ontvang je de bijbehorende sheets.

Het is erg belangrijk om vaardigheid in het toepassen van de theorie over Lean Management te ontwikkelen. Van elke deelnemer wordt daarom verwacht dat hij/zij (alleen of in een kleine groep) een verbeterproject uitvoeren.

Programma
Les 1. Inleiding, geschiedenis, principes en processen
           (hoofdstuk 1 – 3)   
Les 2. Lean processen, de basis van lean verbeteren, samenwerken en veranderen
           (hoofdstuk 4 – 5), toets over hoofdstuk 1 – 5
Les 3. Define (o.a. scope en probleemdefinitie) en measure (o.a. value stream map)
           (hoofdstuk 6 – 8), toets over hoofdstuk 6 – 8
Les 4. Analyze (creëren future state) en improve
           (hoofdstuk 9 – 10)
Les 5. Control (standaardisatie), borging (o.a. performancemanagement) en
           lean in de 21e eeuw (m.n. duurzaamheid en digitalisering)
           (hoofdstuk 11 – 13), toets over hoofdstuk 9 – 13
Les 6. Begeleidingsbijeenkomst (t.b.v. het uit te voeren project)
Les 7. Assessment Green Belt certificaat.

Lesopbouw

Elke les kent globaal de volgende opbouw:

  1. Vragen over de stof in de reader
  2. Voortgang van de praktijkopdracht
  3. Oefenen met lean tools
  4. Afspraken voor de volgende bijeenkomst


Praktijkopdracht
De praktijkopdracht voer je alleen of in groepen van 2 (evt. 3) personen uit. Voor de eerste bijeenkomst vragen we om na te denken over een mogelijke praktijkopdracht. Enkele tips om je keuze te vereenvoudigen:

  • Het betreft een probleem uit je eigen werk
  • Jij (en liefst ook collega’s) hebben er daadwerkelijk last van
  • Het is geen probleem waarvoor je de oplossing al kent (je mag de oplossing wel ‘denken te kennen’ 😉)
  • Hoewel lastig in te schatten: je verwacht dat het probleem, samen met een collega,
    in een uur of 8 te analyseren zou moeten zijn. Pak dus niet een heel groot complex probleem!

Voorbeelden van eerdere projecten zijn: het niet tijdig aanleveren van cijfers na tentamens, stressvrije tentameninzage, lange doorlooptijd voor het construeren van een schriftelijke kennistoets en  weinig voldoendes bij een vak.

Uit de input kiezen we de opdrachten en formeren we de groepjes.

Duur van de cursus
De looptijd van de cursus is 4 – 5 maanden. Daarin worden 5 lessen verzorgd van drie uur, gevolgd door een begeleidingsbijeenkomst waarin het eigen verbeterproject centraal staat. De opleiding wordt afgesloten met een assessment waarin de deelnemer het eigen verbeterproject presenteert en verdedigt voor een Lean Black Belt.

Studiemateriaal
De theorie staat beschreven in het boek Lean Green Belt. Dit ontvang je na aanmelding en opgave van het huisadres.

Groepsgrootte
Minimaal 4  maximaal 10.

Studiebelasting
De totale tijdbelasting van de cursus is naar schatting 100 uur, gelijkelijk verdeeld tussen theorie en praktijkopdracht.

Huiswerk
Bij de cursus hoort ‘huiswerk’, zoals het bestuderen van de stof en het werken aan een praktijkopdracht.

Niveau
Iedereen kan deelnemen. Het is niet nodig om al een Lean Yellow of Orange Belt certificaat te hebben.

Toetsing

Bij de theorie horen drie meerkeuzetoetsen (over een deel van de stof) van telkens 10 vragen die tijdens de opleidingsbijeenkomsten worden afgenomen. Hiervan moet je er tenminste 7 goed beantwoorden om de toets te halen. Het behalen van de drie toetsen is een voorwaarde voor het behalen van het Lean Green Belt certificaat. Voorbeelden van toetsvragen staan aan het einde van elk hoofdstuk in het boek ‘Lean Green Belt’.

Assessment
Op de laatste cursusdag vindt het assessment plaats in aanwezigheid van een onafhankelijke Lean Black Belt. Het assessment bestaat uit een presentatie van het eigen verbeterproject en de verdediging hiervan.
Wie voldaan heeft aan de voorwaarden van toetsing en assessment ontvangt een officieel Lean Green Belt certificaat van het Lean Certification Platform.

Het behalen van het certificaat toont aan dat je in staat Lean Management toe te passen in de praktijk en relatief eenvoudige verbeterprojecten tot een goed einde kunt brengen. Relatief eenvoudig wil zeggen dat het een probleem betreft dat binnen een afdeling of proces speelt.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen 850 euro, inclusief benodigde materialen en begeleiding, daarvoor is toestemming van de academie vereist.

Cursusschema
De cursus wordt gegeven op woensdagen van 14.00-17.00u en start afwisselend in het najaar of voorjaar. Het deelnemersveld en dus locatie van de opleidingen waaraan cursisten gekoppeld zijn bepaalt de locatie van de cursus. Als er veel belangstelling is vanuit een academie kan er ook een in-house training aangevraagd worden.

Ik kan niet op alle data
Het kan voorkomen dat je een keer niet aanwezig kunt zijn. Het boek helpt je dan een heel eind op weg en mogelijke vragen kunnen we apart nog even bekijken. Aangezien de bijeenkomsten ook gericht zijn op het oefenen van de Lean-vaardigheden, is het echter aan te raden zoveel mogelijk aanwezig te zijn!

Voorbereiding eerste bijeenkomst
Voor de eerste bijeenkomst vragen we je om de hoofdstukken 1 – 3 uit het boek te bestuderen, de antwoorden op de oefeningen vind je op www.learninglean.eu. Daar staan ook andere downloadables, zoals formats.
Kom met een voorstel voor je praktijkopdracht.

Is er een vervolgcursus mogelijk?
Momenteel werken we aan de ontwikkeling van een Lean Black Belt opleiding. Een van de ingangseisen daarvoor is dat je tenminste vijf verbeterprojecten hebt uitgevoerd, dus het is zaak vooral aan de slag te gaan met verbeteren na de opleiding.

“Ik vond de stof heel interessant en ben echt enthousiast geworden over Lean. Er werden veel concrete voorbeelden gekoppeld aan de stof waardoor het ging leven en makkelijker toepasbaar is.”- Inger van Loosdregt, docent bedrijfskunde, Academie voor Deeltijd

Vragen
Heb je vragen over de inhoud van de cursus:
Dr. Ir. Ton van Kollenburg
Lector Improving Business – Avans Hogeschool
M. +31 6 515 811 79

Praktische vragen kun je mailen naar: info.esb@avans.nl