De Kunst van Begeleiden bij afstudeerders in het hbo

Actieonderzoek naar wat werkt en wat niet in begeleiding van afstudeerders

Marius van Regteren is coach, onderzoeker en ook docent bij de opleiding Bedrijfskunde van Avans Hogeschool in Den Bosch. Hij doet actieonderzoek om te achterhalen wat er wel en wat niet werkt in begeleidingsrelaties. Zoals past bij actieonderzoek doet hij dat niet alleen, maar samen met belanghebbenden. Zo begeleidde hij Randa Kassem en Angel Fernando, afstudeerders van de opleiding HRM, in hun afstudeeronderzoek. Randa en Angel hebben samen met studenten en docenten van de opleiding Bedrijfskunde een actieonderzoek gedaan naar hoe de begeleiding door docenten beter kan aansluiten bij wat afstudeerders nodig hebben. Randa en Angel hebben hun gevonden aanbevelingen voor goede begeleiding verwerkt in een aantal concrete producten:

Podcast serie op Spotify

Als vervolg op de uitkomsten van het onderzoek maakt Marius een serie podcasts op Spotify met de titel De Kunst van Begeleiden. In de eerste serie staat afstudeerbegeleiding in het hbo centraal. Hij bespreekt de kunst van begeleiden met studenten, begeleiders en onderzoekers, op zoek naar interessante inzichten. De titels geven tegelijk ook de belangrijkste inzichten weer.  Klik hieronder op een specifieke aflevering, of ga direct naar de hele serie op Spotify.

Aflevering 0: Trailer

Aflevering 1: Begeleiden is een vak; met Marc Hoornick, ervaren stage- en afstudeerbegeleider

Marc werkt ruim 20 jaar bij Avans, onder andere als stage- en afstudeerbegeleider. Daarvoor werkte Marc 15 jaar in de consultancy. In deze ‘Kunst’ spreken we onder andere over het belang van (zelf)reflectie, het uitstellen van vooroordelen en begeleiden in de zone van naaste ontwikkeling. 22 oktober 2021.

Aflevering 2: Sluit aan bij de behoeften van de student; met afstudeerder Randa Kassem,

Randa is afstudeerder aan de HRM-opleiding van Avans in Breda. Voor haar afstuderen heeft ze met een collega-student een onderzoek gedaan naar afstudeerbegeleiding bij 1 van onze opleidingen. We praten over dit onderzoek en natuurlijk over haar eigen ervaringen met de begeleiding in het afstuderen. 28 oktober 2021.

Aflevering 3: De relatie maakt het verschil; met Roland van Dalen, ervaren stage- en afstudeerbegeleider

Roland werkt ruim 11 jaar bij Avans Hogeschool, onder andere als stage- en afstudeerbegeleider bij onze Bedrijfskunde opleiding. Daarvóór werkte hij 15 jaar in verschillende commerciële functies in de financiële dienstverlening. In deze ‘Kunst’ spreken we over het belang van de student-docent relatie, bereikbaar zijn, vertrouwen opbouwen en begeleiden als roeping. 4 november 2021.

Aflevering 4: Een begeleider moet vertrouwen geven; met Karli van Bakel, recent afgestudeerd in het hbo

Karli is medio 2021 afgestudeerd aan de opleiding Bedrijfskunde van Avans Hogeschool. Op dit moment volgt ze aan de VU in Amsterdam de master Culture, Organisation & Management. Marius praat met Karli onder andere over het belang van vertrouwen geven, het bewaken van het afstudeerspoor en de student zien als professional. 11 november 2021.

Aflevering 5: Het gaat om de balans tussen afstand en nabijheid; met Herman van Blitterswijk, ervaren begeleider van studenten die actieonderzoek doen

Herman heeft een achtergrond in de gezondheidszorg en de consulting en is ruim 10 jaar werkzaam bij Avans Hogeschool als bevlogen docent, onderwijsontwikkelaar en afstudeerbegeleider in de opleiding Human Resource Management. Marius spreekt met hem onder andere over het bewaken van de balans tussen afstand en nabijheid bij begeleiding en over de impact van de systeemwereld op leren. Hoe borg je dan het mens tot mens contact, dat zo wezenlijk is in begeleiden? 19 november 2021.

Aflevering 6: Sluit aan bij het brein van de ander; met Simone Schenk, ervaren afstudeerbegeleider en onderzoeker hoe het brein werkt in gesprekken

Simone is al ruim 30 jaar werkzaam in afstudeerbegeleiding, waarvan de laatste 21 jaar bij Avans. Ze heeft tevens een aantal wetenschappelijke publicaties op haar naam staan, onder andere over leerconcepties en functioneringsgesprekken. Daarnaast heeft zet het boek ‘Effectief Adviseren, een kwestie van luisteren’ geschreven. Marius praat met Simone over de rol van het brein in begeleidingsgesprekken en hoe je als begeleider kunt aanhaken op het brein van de student. 25 november 2021

Aflevering 7: Begeleiden en beoordelen horen bij elkaar; met Peter Stoffer, o.a. extern gecommitteerde

Peter is voormalig docent en afstudeerbegeleider bij de HRM opleiding van Avans in Breda. Daarvóór was hij lange tijd werkzaam als hoofd P&O. Op dit moment is Peter werkzaam als organisatieadviseur en toezichthouder in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij is tevens als externe gecommitteerde betrokken bij afstudeertrajecten in de HRM opleiding. Marius praat met Peter o.a. over de schijnbare paradox tussen begeleiden en beoordelen. Voor hem hebben zowel begeleiden als beoordelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van professionals. 2 december 2021.

“Studenten komen straks ook in situaties, waarin ze zowel begeleid als beoordeeld worden.”

Peter Stoffer

Aflevering 8: Studenten helpen om hun rol in het begeleidingsgproces in te vullen; met Renske de Kleijn, onderwijskundig onderzoeker

Renske is onderwijskundig onderzoeker bij het UMC Utrecht en gepromoveerd op scriptiebegeleiding bij masterstudenten, met een nadruk op feedbackprocessen. Marius spreekt met Renske over de rol van studenten in het begeleidingsproces. Ze gaat onder andere in op de metafoor van de kameleon en de feedbackspiraal. Daarnaast legt ze vier acronymen uit die praktisch toepasbaar zijn om feedbackprocessen effectiever en rijker te maken: POWER, SUPER, CLOSER en de Blinde Vlek.