De meerwaarde van Denkende Handjes

We kunnen nog wat leren van de Associate degree (Ad) opleidingen. Sandra Doeze Jager en Marieke van Geel deden onderzoek naar hoe studenten van de Ad-opleidingen impact maken als ‘Denkende Handjes’. Een artikel over hun onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Thema Hoger Onderwijs van maart 2020. Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Mismatch met behoefte bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen die denken kunnen combineren met doen. Ondernemers zitten meestal niet te wachten op onderzoeks- of adviesrapporten, ze willen dat hun probleem aangepakt wordt, dat er innovatie in gang gezet is. Opdrachtgevers voor afstudeeropdrachten ervaren vaak nog een mismatch tussen eisen van de opleiding en wat zij nodig hebben.

Geen enkel bedrijf heeft een vraag waarop pas over een half jaar een antwoord gewenst is. Daarom is het misschien interessant om studenten een korter onderzoek te laten doen en ze daadwerkelijk tijd te geven iets te doen met de plannen en te testen welk effect het heeft. De meeste studenten krijgen achteraf nooit meer te horen wat er is gebeurd met hun advies, en dat is ontzettend jammer. (Een respondent in het onderzoek)

Tien tips voor hbo docenten

De Ad opleidingen zijn pas in 2018 begonnen en hebben een frisse start kunnen maken. Het onderzoek levert duidelijkheid over wat in hun werkwijze bijdraagt aan impact voor de praktijk. De onderzoekers hebben dat vertaald naar tien tips voor docenten in het hbo, zowel op associate, bachelor als master niveau:

  1. Heb aandacht voor zowel inhoudelijke kennis als persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden.
  2. Motiveer studenten om actieonderzoek in te zetten; daarbij combineer je onderzoek en implementatie
  3. Sluit aan bij voorkeursstijlen van studenten.
  4. Ga op zoek naar alternatieven voor onderzoeks- of adviesrapportages.
  5. Laat een afstudeertraject pas eindigen na uitvoering van (de eerste stappen van) de implementatie.
  6. Zorg voor kruisbestuiving tussen studenten van verschillende opleidingen.
  7. Blijf up to date in je eigen vakgebied.
  8. Zorg ervoor dat studenten duidelijk weten wat de uitstroom profielen zijn.
  9. Maak (meer) gebruik van formatieve toetsing.
  10. Draag zorg voor nauw contact met de stagebedrijven.

In het artikel vindt u een uitgebreide toelichting op elk van deze punten.

Sandra Doeze Jager – van Vliet is senior onderzoeker bij ESB. Marieke van Geel – van Hulle is HRM docent bij de Avans Academie voor Associate degrees.

ESB doet samen met andere hogescholen een landelijk onderzoek naar Impactvol Afstuderen in het hbo. Zie www.impactvolafstuderen.nl