De Strijd voor Inclusiviteit

9 Studenten HRM zijn de uitdaging om te strijden voor een inclusieve en diverse samenleving aangegaan:

Wat ons inspireert is dat wij (als studenten) nú al bezig zijn met onze werkgevers van morgen. Wij zien in dat wij invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering van organisaties. De belangrijke verandering die wij graag zien plaatsvinden, is dat iedere deelnemer aan de arbeidsmarkt gelijkwaardig behandeld wordt.

Het uiteindelijke doel is een inclusieve en diverse samenleving  waarbij iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Dit brengt echter veel uitdagingen met zich mee. Zo is er nog altijd sprake van een loonkloof tussen man en vrouw, zwangerschapsdiscrimintatie, vooroordelen over mensen van kleur binnen de sollicitatieprocedure, onbewust discrimineren op de werkvloer en worden kwetsbare jongeren uitgesloten op basis van hun ‘beperkingen’. Wij vinden dat dit moet stoppen! Hiervoor hebben we een Strijd voor Inclusiviteit Toolkit gemaakt, waarin we op een interactieve manier de lezer bewust willen maken van de uitsluiting van bepaalde groepen in de samenleving. Én waarin we handvatten bieden om als organisatie de uitgesloten groepen te betrekken.”

Bekijk hieronder een korte introductiefilm en de Toolkit die Dennis, Nova, Cato, Adil, Floor, Sade, Savannah, Martijn en Esmée hebben ontwikkeld.

Introductie
De Strijd voor Inclusiviteit Toolkit