Digest the Future in 2069: Van Onderwijs naar Samenwijs

Dat komt wel even binnen zeg. Als je vanuit 2069 terugkijkt naar 2019, voor de grote reset na alle milieurampen. Dat mensen zo konden leven toen. Dachten we echt dat we van meer geld gelukkig werden? En waarom was er in het onderwijs zo weinig aandacht voor een duurzame economie?

In de Digest the Future voorstelling van 22 oktober 2019 hebben we de rampen herdacht en gedeeld hoe we de  Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben gerealiseerd in 2069. Eindelijk bewustzijn dat alles met elkaar samenhangt. Geen ik meer, maar ikwij. Geen onderwijs meer maar samenwijs. Samenwijs met mensen, dieren, planten en dingen.

Petra Ardai en de crew van SPACE namen ons mee in een interactieve voorstelling. Met verhalen, muziek, geluiden uit 2019, dans, gesprekken met een appelboom. Vier experts gaven hun visie over waarom we voor 2019 niet konden veranderen: Aetzel Griffioen, Anne van Leeuwen, Anthony Heidweiller, en Sam de Muijnck. We waren ons er onvoldoende van bewust dat alles met elkaar is verbonden.

Foto’s gemaakt door Áron Süveg

Waarom deze speciale editie van Digest the Future voor Avans Hogeschool?

Avans Hogeschool heeft de SDG’s omarmt als richtinggevend voor het onderwijs. Het realiseren van de SDG’s vereist een nieuwe creatieve leerhouding. De ESB lectoren Godelieve Spaas en Tonnie van der Zouwen hebben het initiatief genomen om deze voorstelling te organiseren. Een illustratie van een manier van leren die meebeweegt met een veranderende wereld waarin verschillende uitdagingen niet los van elkaar gezien en opgelost kunnen worden. In de voorstelling worden verschillende kennisdomeinen en expertise met elkaar verbonden, zoals wetenschap, kunst en praktijkervaring. Als we de SDG’s op tijd willen halen moeten we NU aan de slag en ruimte geven aan radicale veranderingen in het onderwijs. We vertrekken vanuit de gedachte: Als we ons de toekomst die we wensen kunnen voorstellen, dan kunnen we deze ook vormgeven.

Stel dat leren niet gaat over wat we al weten, maar juist over wat we nog niet weten, over het onbekende. Hoe ziet dat er dan uit?

Ons doel is om deze creatieve manier van leren verder te verspreiden binnen en buiten Avans Hogeschool.

Met dank aan Petra Ardai, Bart de Vrees, Godelieve Spaas, Tonnie van der Zouwen, Myrthe Segeren, Sandra Doeze Jager, Rick Bastiaanssen, Kaj Morel voor de organisatie, Aron Süveg voor de foto’s, Diederik Zijderveld voor de support vanuit het CvB van Avans Hogeschool. En alle deelnemers die deze ervaring mogelijk hebben gemaakt. 

Digest The Future is een voorstelling van SPACE, zie www.spaceexplorers.nl.