Digizine Betekenisvolle Retail

Betekenisvolle marketing hanteert een wezenlijk andere benadering van economie en de rol van bedrijven en mensen daarbinnen dan die we nu gewoon zijn. Zakelijke welvaart, maatschappelijk welzijn en persoonlijk welbevinden gaan hand in hand en wegen even zwaar.

Kenniskringlid Susan Klijsen–van Elteren (lectoraat New Marketing) heeft, in samenwerking met strategisch retailadviesbureau Crossmarks, onderzocht wat deze veranderende economische context voor retailmerken betekent. In deze digitale uitgave schetst zij naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hoe ons perspectief op economie verandert, hoe merken zich als gevolg daarvan hebben ontwikkeld en presenteert zij een eerste verkenning onder enkele retailers: hoe gaan zij om met de nieuwe realiteit?

Lees hier het online magazine.