Doe mee met Circulariteit in banden: “Alle banden verzamelen!”

Heeft uw bedrijf een afvalstroom met oude rubberhoudende banden? Bijvoorbeeld autobanden, fietsbanden, truckbanden, heftruckbanden, tractorbanden en wellicht lopende/transport banden? Doe dan mee met het nieuwe Oosterhoutse project Circulariteit in banden.

Veel bedrijven in Oosterhout hebben met oude banden eenzelfde type afvalstroom. Op dit moment voeren verschillende afvalverwerkers en – transporteurs ze af en recyclen ze. Gebeurt dit wel op de beste manier?

Omdat logistiek en verwerking vaak versnipperd is geregeld en bedrijven en gemeente weinig tot geen inzicht hebben in de huidige verwerkingswijze en milieuvriendelijker/circulaire alternatieven, wil gemeente Oosterhout samen met bedrijven en Avans Hogeschool onderzoeken of we meer waarde uit deze afvalstroom kunnen halen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Milieuvriendelijkere lokale collectieve inzameling en/of verwerking
  • Mogelijkheden voor betere scheiding aan de bron
  • Duurzamere toepassing of hergebruik in nieuwe producten (hogere treden op de R-ladder van circulariteit)
  • Milieuvriendelijkere/hoogwaardigere verwerkingstechnieken (zoals herprofilering en pyrolyse).

Uitnodiging voor deelname

Gemeente en Avans Hogeschool nodigen bedrijven uit om met elkaar aan de slag te gaan. Komend jaar onderzoeken deelnemers en partijen samen ieders huidige en gewenste situatie, knelpunten en mogelijke oplossingen.  

Het project loopt tot zomer 2022 en ontvangt een bijdrage van het O&O-fonds van de samenwerkende gemeenten van Regio West-Brabant. Gemeente en regio willen leren van de mogelijke aanpak en deze toepasbaar maken voor andere regio’s.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Gemeente Oosterhout: Marcel Willemsen of Piet Ackermans, 06-39184731 of duurzaam@oosterhout.nl

Avans Hogeschool Expertisecentrum Sustainable Business:

Mitchell Droog, 06-23135458 of mtp.droog@avans.nl

Meer informatie over samenwerken aan circulariteit: 

The Circular Economy (Kenniskaart Circulaire Economie, 2020) 

Ketensamenwerking (Het Groene Brein, 2020) 

Barrières doorbreken (Het Groene Brein, 2017)