Dragons Den voor afstudeeronderzoeken smaakt naar meer

Geslaagde vorm van samenwerking tussen lectoraat en studenten in opzetten van onderzoek

Op 25 november deden twee groepen van zeven studenten van de academie voor HRM en bedrijfskunde (AHB) mee in een ‘dragons’ den’. Ze stapten in een online ‘draken-hol’. Daar zaten twee experts van het lectoraat Sustainable Working and Organising (SWO). De studenten pitchten hun onderzoeksvoorstel en kregen daar kritische maar opbouwende feedback over van het expertpanel, gevormd door lector Tonnie van der Zouwen en onderzoeksdocent Herman van Blitterswijk.

In de nieuwe opzet van afstuderen binnen de HRM-opleiding in ’s-Hertogenbosch ligt het accent op participatief en actiegericht onderzoek met behulp van meerdere methoden. Hierbij valt uiteraard te denken aan interviews, enquêtes en literatuuronderzoek, maar ook aan vormen zoals observatie, focusgroep gesprek, brainstormen, observeren, online forum, context-mapping en experts raadplegen. De dragons’ den expertsessies zijn bedoeld om studenten voldoende richting en vertrouwen te geven in het kiezen van diverse methoden van onderzoek en om bewust te kiezen hoe ze aan de daarbij behorende kwaliteitseisen gaan voldoen, zoals validiteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.

De studenten presenteerden via een pitch van maximaal drie minuten hun thema en onderzoekontwerp en een aantal praktische vragen aan de experts. De experts van het lectoraat konden na de pitches op basis hiervan praktische antwoorden en inzichten geven die de studenten verder helpen in het vormgeven en uitvoeren van het onderzoek. Er blijkt ook een duidelijke rode draad in de vragen te zitten. Veel gaat over ‘hoe betrekken we stakeholders, hoe creëren we draagvlak’ en ook over het kiezen van passende invulling van methoden.

Na afloop waren de reacties van zowel studenten als experts positief. De studenten waren erg te spreken over de vorm (in kleine groepen van zeven studenten met twee experts aan de hand van concrete vragen) en inhoud (leren van elkaar en veel praktische, direct toepasbare, tips). De draken bleken niet agressief en wilden graag de schatten uit hun nest delen.

Een ervaring die voor iedereen naar meer smaakt als vorm van samenwerking tussen lectoraat en studenten. Met dank aan Leon Kuijpers, die het initiatief heeft genomen tot deze sessies.

Studenten:

Ik kijk nu genuanceerder naar het aantal en de toegevoegde waarde van de onderzoeksmethoden die ik wil inzetten

We kregen goede tips om de betrokkenheid van stakeholders te vergroten

Lector Tonnie van der Zouwen:

Ik houd gevoel met waar studenten mee zitten in actiegericht onderzoeken, hoor mooie concrete voorbeelden

Afstudeerbegeleider Herman van Blitterswijk:

Een aandachtspunt bij deze werkvorm is dat er voldoende tijd voor interactie is, en niet alleen ‘zenden’ over en weer. Dat ging in de tweede sessie al een stuk beter dan in de eerste. Het geeft ook inzicht in het niveau waarop de vragen worden gesteld en wat we als docenten eventueel nog hebben te doen in de voorbereiding en begeleiding”