Exploring sustainable student travel behaviour in The Netherlands: balancing online and on-campus learning.

‘’Wat motiveert studenten om naar bepaalde lessen op school te gaan en zou online leren een alternatief kunnen zijn?” In het kader van haar promotie onderzoek is Marieke Versteijlen (kenniskringlid bij het lectoraat Sustainable Finance and Accounting) op zoek gegaan naar antwoorden. De vraag of online leren een alternatief zou kunnen zijn is belangrijk, omdat zij vanuit het perspectief van de studenten wilde weten wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs te clusteren in 2 of 3 dagen per week, zodat zij minder hoeven te reizen. Verkeersmobiliteit is namelijk een probleem in Nederland, zowel wat betreft drukte op wegen en ov als voor de CO2-uitstoot.

Wat zijn de overwegingen van studenten op het moment dat ze het rooster zien en moeten beslissen of ze wel of niet naar de geroosterde lessen gaan? De overwegingen hebben voornamelijk te maken met de tijd, het aantal lessen op een dag en om wat voor soort lesactiviteit het gaat. Studenten zijn geneigd om niet te gaan op dagen met weinig lesuren, veel tussenuren of lessen laat in de middag. Als ze toch gaan, heeft dat voornamelijk te maken met de soort leeractiviteit en verwachte opbrengst daarvan. Dat kan per student anders zijn. Het kan ook afhangen van de moeilijkheid van de stof, of van de mogelijkheid om feedback te krijgen van docent en medeleerlingen. De meeste opbrengst zien ze in lesactiviteiten met veel interactie, zoals practica en bijeenkomsten voor samenwerking. Deze lessen willen ze dan ook graag fysiek blijven volgen. Hoorcolleges daarentegen bekijken studenten graag online, mede vanwege de mogelijkheid om terug te spoelen en te herhalen.

Zoals uit bovenstaande overwegingen blijkt, is elke student anders. Online technologie geeft het onderwijs mogelijkheden om te differentiëren naar wat de student nodig heeft. Studenten reageerden positief op de suggestie om het fysieke onderwijs in 2 dagen te clusteren, aangevuld met online leren. Hierdoor worden de dagen op school meer de moeite waard en hoeven de studenten minder te reizen. De aanbeveling aan het hoger onderwijs is dan ook om hier mee te gaan experimenteren. Dit blended onderwijs moet wel pedagogisch en didactisch verantwoord ontworpen worden. Het verhoogt waarschijnlijk de kwaliteit van onderwijs en het geeft een signaal aan de studenten dat je als onderwijsorganisatie klimaatverandering serieus neemt.

Meer resultaten kun je lezen in het artikel dat onlangs is gepubliceerd. Het artikel vind je hier.