Gastcollege over nieuwe economie voor leerlingen van het Van Maerlantlyceum

Op 6 september verzorgden Godelieve Spaas, lector Sustainable Strategy and Innovation en Kaj Morel lector New Marketing een gastcollege over nieuwe economie op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven, dat zijn 100-jarig bestaan viert. In het muzieklokaal, tussen het drumstel, de keyboards en de gitaren kregen 30 bovenbouwleerlingen een ingekorte versie te horen van de lectorale rede die beide lectoren op 14 juni jl. hebben uitgesproken.

Daarna gingen de leerlingen en de lectoren met elkaar in gesprek over de toestand in de wereld en de rol van de economie. Enkele voorbeelden van de gespreksonderwerpen: Zijn mensen uitsluitend gericht op hun eigen belang of houden ze rekening met anderen? Wanneer zijn de gevolgen van meer schade dan waarde, hoge verborgen kosten merkbaar? Wat kun je zelf doen om van de wereld een betere plek te maken om te leven, en wat zou je moeten laten?
De leerlingen schreven vervolgens zogeheten elfjes over het thema van de middag. Dat zijn gedichtjes van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Groeien
Groot worden
Is goed toch?
Ja dat zegt iedereen
Krimpen!


Verknipt
Onze economie
Dat moet anders
Omdat dat zeker kan
Opnieuw

Kapot
Onze wereld
Mensen doen dit
Wij dus, wij allemaal
Schuld