Samen werken aan curriculum-vernieuwing: Zes geleerde lessen

Samenwerken aan curriculum vernieuwing, hoe doe je dat succesvol? We delen de geleerde lessen.

Hoe een valse start een leerzame les bleek: meer oog voor het grotere geheel in de samenleving

Avans Hogeschool wilde haar financiële opleidingen vernieuwen. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling en de roep om maatschappelijke verantwoordelijkheid stijgt ook. Avans koos ervoor om te focussen op drie waarden: Duurzaam, Integer en Samen. Geen eenvoudige klus, met drie academies en de drie opleidingen Accounancy, Bedrijfseconomie en Internationaal Finance Management. Bij de start deden zich dan ook al snel allerlei problemen voor. De min of meer valse start heeft achteraf juist leerzame lessen opgeleverd, waar u uw voordeel mee kunt doen als het gaat om curriculume ontwikkeling. Het lectoraat Sustainable Working and Organising heeft als focus cocreatie voor duurzame ontwikkeling. Erik Blokland, destijds onderzoeker bij dit lectoraat, heeft als projectleider de samenwerking begeleid naar curriculum vernieuwing. We hebben een leergeschiedenis gemaakt om te kijken hoe de samenwerking in deze complexe opdracht verliep en wat daaruit te leren is. Dit zijn de zes lessen belangrijkste lessen:

  1. Samenwerken vraagt om heldere kaders en een duidelijke taakverdeling
  2. Veel mensen erbij betrekken is iets anders dan het creëren van betrokkenheid
  3. Samenwerken over de grenzen van academies: niet alles hoeft hetzelfde
  4. Zorg vanaf het begin voor voeding vanuit de praktijk, richt de blik naar buiten
  5. Betrek studenten erbij, ze bieden nieuwe perspectieven
  6. Vertrek vanuit beroepsvraagstukken, niet vanuit vakken

Deze lessen passen in de ontwikkeling om meer naar het grotere geheel te kijken, meer oog te hebben voor het doel van onderwijs in de maatschappij. Of zoals Otto Scharmer en Katrin Kaufer in hun boek ‘Leiden vanuit de toekomst’ schetsen: van ego-systeem denken naar eco-systeem denken, zie de tabel hierna. Dat past bij de genoemde drie waarden duurzaam, integer en samen. 

Wat de ontwikkeling van bewustzijn betekent voor diverse sectoren
(Scharmer & Kaufer, 2013)

Publicatie van de leergeschiedenis

Wat gebeurde er, hoe is men tot een succesvolle aanpak gekomen? Wat betekenen de geleerde lessen voor volgende vernieuwing? Tonnie van der Zouwen, Sandra Doeze Jager en Erik Blokland schreven er een artikel over. Het is gepubliceerd in het tijdschrift Th&ma Hoger Onderwijs, 2019 nummer 1, pp. 60 – 65