IMPACT – HBO Lean Event

Op de foto van links naar rechts: Ton van Kollenburg, Lobke van Enkuizen, Hylco Dijkstra en Jannes Slomp

Op 11 oktober vond de eerste editie plaats van IMPACT, Lean leren door te doen’. Deze middag was een initiatief van Lean-opleidingen verbonden aan zeven verschillende hbo-instellingen. Vanuit Avans Hogeschool was Ton van Kollenburg, lector Improving Business, betrokken bij het event. 

De middag startte met lsao Yoshino. Hij vertelde in een College Tour-setting over zijn ervaringen bij Toyota. Daarna was het tijd voor de presentaties van 14 verbeterprojecten. Volgens de jury en het publiek was ‘Yes, we can!’ het beste HBO verbeterproject. De tweede prijs ging naar Fontys en de derde prijs werd door Avans Hogeschool in de wacht gesleept.

Tot slot legde Katie Anderson op de conferentie uit wat A3-thinking betekent en hoe het facilitators helpt bij het realiseren van succesvolle verbeterprojecten. Het verhaal werd met veel energie en passie gebracht. 
We kijken met veel plezier terug op een geslaagde eerste editie van IMPACT.