11 december 2019

Impact in beeld: Naar een nieuwe economie

Naar een economie van betekenis

Een artikel van Godelieve Spaas over hoe we een nieuwe economie van betekenis kunnen realiseren.

Dilemma’s in duurzaamheid

Een boekje over dilemma’s in duurzaamheid. Twaalf essays geschreven door 25 studenten van de opleiding Business Innovation. Hoe kom je naar een wezenlijk andere economie? Eindredactie door lector Godelieve Spaas.

Utopia van beginners, een luisterboek in 7 delen, voor een economie van morgen

Lectorale rede Kaj Morel: Marketing waar we WEL op zitten te wachten

Moedig op zoek naar het goede gesprek