Is lean vloeken in het verpleeghuis?

Bij de kwaliteit van de zorg voor bewoners van verpleeghuizen speelt tijd die aan zorg kan worden besteed een belangrijke rol. Vanuit die gedachte zijn Tom van Velzen en Rolf de Vries van het lectoraat Improving Business een vervolgonderzoek gestart naar de toepassing van lean in verpleeghuizen. Het toepassen van deze filosofie moet leiden tot continu verbeteren in de verpleeghuiszorg.

Uit een vooronderzoek concluderen de onderzoekers dat er voldoende mogelijkheden zijn om lean succesvol in verpleeghuizen toe te passen. Want lean kan door het elimineren van verspillingen zorgen voor efficiency waarmee tijd vrijkomt om meer aandacht te besteden aan de bewoners. In de praktijk blijkt echter dat implementatie van lean op de werkvloer ontbreekt of moeizaam verloopt. Lean wordt vaak nog ervaren als vloeken in de kerk, in dit geval in het verpleeghuis.

Het vervolgonderzoek zal zich allereerst richten op de oorzaken van dit verschijnsel. Vervolgens moet worden onderzocht wat nodig is om er verandering in te brengen.
Geïnteresseerden die meer willen weten over het onderzoek kunnen contact opnemen met:
Tom van Velzen
t.vanvelzen@avans.nl
06 10133841