Lean Orange Belt certificaat voor studenten van de associate degree opleiding Logistiek

Op 7 oktober 2019 ontvingen 18 studenten van de opleiding Logistiek van de Avans Academie Associate degree in Den Bosch uit handen van lector Ton van Kollenburg het Lean Orange Belt certificaat. Met dit certificaat kunnen ze laten zien dat ze de basisbegrippen en tools van Lean management kennen.
Organisaties vragen steeds meer om medewerkers met kennis en vaardigheden op het gebied van continu verbeteren. Het lectoraat Improving Business ondersteunt de ontwikkeling van studenten en docenten op dit gebied. Er zijn al Lean trainingen en certificeringen verzorgd voor diverse academies, zoals AGZ, AAFM, AHB, AI&E, AE&I en AB&I. Het afgelopen jaar is er voor Associate degrees in Roosendaal en Den Bosch een Orange Belt programma opgezet.