Leren van de natuur over betekenisvolle marketing

Geeft een natuurlijk ecosysteem waardevolle inzichten voor verduurzaming van onze economie en daarmee voor het vakgebied marketing?

Dit is de onderzoeksvraag van een pilot van het lectoraat New Marketing. Als onderdeel van dit onderzoek is er op 4 oktober een workshop geweest met diverse experts, waaronder een bioloog en een marketeer van het Wereld Natuur Fonds.

Betekenisvolle marketing
De wereld heeft dringend behoefte aan een nieuw economisch systeem. Natuurlijke systemen hebben bewezen miljoenen jaren te kunnen draaien. Blijkbaar worden hier condities gecreëerd die zorgen voor een duurzaam mechanisme. Wat kunnen wij leren van deze condities? Bevatten natuurlijke systemen waardevolle principes voor betekenisvolle marketing?  

Experts nieuwe economie en experts natuurlijke wereld
In een unieke workshop zijn twee disciplines samengebracht: betekeniseconomie experts en biologen/ecologen. De eerste groep heeft een beeld van de nieuwe economie, maar weet nog niet precies hoe we daar komen. Experts van de natuurlijke wereld kunnen hier wellicht bij helpen, want verschijnselen als ‘groei’ en ‘concurrentie’ zien we ook terug in de natuur. En daar worden de grenzen van onze planeet en sociale draagkracht wél gerespecteerd. Ontstaan hieruit waardevolle inzichten voor marketeers?

Biomimicry design process
Tijdens de workshop hebben de deelnemers de stappen van het biomimicry design process doorlopen. Daarin wordt een probleemdefinitie omgezet naar een ontwerpvraag. Bijvoorbeeld:
Hoe kunnen we bedrijven inrichten om bij te dragen aan welzijnsgroei?
Deze ontwerpvragen kun je zien als opdrachten aan economen en marketeers in een betekeniseconomie.

In het biomicry design process worden deze vragen vertaald naar functies die ook in de natuur voorkomen. Op die manier kunnen biologen een wetenschappelijke database over de natuurlijke wereld raadplegen.

Vervolgens worden deze strategieën/principes uit de natuur toegepast op de initiële ontwerpvragen van de betekeniseconomie experts.

Resultaat

De observaties tijdens de werksessie geven belangrijke input voor de conclusie op de onderzoeksvraag. Die conclusie wordt afgerond in januari ‘22.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project of heeft u vragen? Neem contact op met projectleider Wouter Swenneker. Lees hier meer over het project Ecosysteem Mapping.