11 december 2019

Samenwerken in co-producties

ESB beschikt over een schat aan kennis en ervaring. We weten die ook te vertalen in inspirerende producties en onderzoeken voor nieuwe kennis en ervaring. Dat doen we graag samen met u. We denken aan:

  • lezingen
  • workshops
  • interactieve bijeenkomsten
  • conferenties
  • creatieve voorstellingen
  • publicaties zoals artikelen, boeken, tools, video, podcasts, ……
  • onderzoeksactiviteiten

Heeft u ideeën over een mogelijke co-productie, neemt u dan contact op met één van onze ESB leden, zie de pagina Wie en Waarom.