Nationale Conferentie SLIC – 28 januari 2021

SAVE THE DATE! Op donderdag 28 januari 2021 van 14:00 uur tot 16:30 uur delen deskundigen in een webinar vanuit de studio in Tilburg hun ervaringen en kennis op dit gebied tijdens de Nederlandse SLIC Nationale Conferentie, georganiseerd door Avans Hogeschool en de Gemeente Etten-Leur.

Groen licht voor duurzame openbare verlichting

Het verduurzamen van openbare verlichting kan niet zonder steun van burgers en andere stakeholders. Hoe zorg je als gemeente voor een zo groot mogelijk draagvlak? Welke stakeholders betrek je bij je project, en op welke manier? Wat zijn de belangrijke inzichten vanuit de praktijk?

Naast stakeholdermanagement maken ook andere thema’s deel uit van de conferentie, zoals financieringsmogelijkheden, lichtinstellingen en dimregimes van verlichting en veiligheidsperceptie.

De online-conferentie is onderdeel van het Europese Smart Light Concepts (SLIC)-project, gefinancierd vanuit het Interreg 2 Zeeën programma. In het project werken 9 Europese partners samen om het gebruik van duurzame openbare verlichtingsconcepten en koolstofreductie te vergroten. De pilot in de gemeente Etten-Leur is in stappen uitgevoerd in nauwe samenspraak met de stakeholders die inmiddels groen licht hebben gegeven voor slimme straatverlichting in een groot deel van Etten-Leur.

Hieronder vindt u het globale programma. Het definitieve programma zullen wij in december mailen. De voertaal van de conferentie is Nederlands. Tijdens het gehele programma is het via de chatfunctie mogelijk om vragen te stellen.

Globaal programma vanuit de studio in Tilburg:

14.00 uur Opening en toelichting op het SLIC-project
14.15 uur Spotlight op de pilot Etten-Leur
15.00 uur Pauze
15.15 uur Rondetafelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter met experts uit verschillende disciplines, o.a. een expert van Openbare Verlichting Nederland (OVLNL).
16.00 uur Conclusies en afsluiting

Is uw interesse gewekt? Stuur ons een mailtje, laat weten dat u belangstelling heeft voor de conferentie en in welke onderwerpen u vooral bent geïnteresseerd. We houden u dan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Karen Janssen                                                                  Peter van der Wegen

(Projectleider SLIC, Avans Hogeschool)                          (Projectleider gemeente Etten-Leur)