Nieuw boekje van de kennishub People & Sustainability: Praktijkgericht handelen bij Associate degrees

Op maandag 28 oktober 2019 was de landelijke Associate degree (Ad) conferentie in Roosendaal. Het ging over Professionalisering op niveau 5, de relatie met het werkveld en het concept van de Ad Roosendaal van het Community College. Tijdens deze bijeenkomst is het tweede boekje van Sandra Doeze Jager – van Vliet gelanceerd, over Praktijkgericht handelen bij Associate degrees.

     

Sandra is onderzoeker bij ESB en coördinator bij de Avans Academie voor Associate degrees, uitgebreid in op de kenmerken van het niveau 5 onderwijs en met name de manier waarop AD-ers problemen aanpakken in de praktijk: met actieonderzoek. Dit is een van de zaken die de Ad student onderscheidt van de bachelor student, naast de kenmerken dat de Ad student een verbindende factor is tussen het management en de werkvloer en direct aan de slag kan met praktische vraagstukken.

Actieonderzoek heeft als doel om direct een oplossing of idee te implementeren. Hiermee leveren de Ad-studenten onderzoekenderwijs een bijdrage aan de verbetering en innovatie van hun eigen beroepspraktijk. Ook sluit deze invulling van praktijkgericht onderzoek naadloos aan bij de Avansbrede Ambitie 2025. ‘De afstudeerders van morgen beschikken over kennis, vaardigheden en bovenal zijn ze adaptief en wendbaar’.

Benieuwd naar meer? Je kunt het boekje downloaden op de website van de Kennishub People & Sustainability  Daar vindt u ook meer informatie over deze Kennishub waar ESB aan meewerkt, zoals de pdf van het eerste boekje van Sandra, ‘Wat maakt de mens tot mens’.

Een deel van de tabel met verschillen tussen de onderwijsniveaus volgens de NLQF inschaling: Mbo 4, AD (niveau 5) en Bachelor (niveau 6). De Master is niveau 7 en een PhD niveau 8