Nieuwe penvoerend directeur ESB stelt zichzelf aan u voor

Mijn naam is Yvonne Kanters, sinds augustus 2018 directeur ASIS en sinds afgelopen augustus de nieuwe voorzitter van het Expertisecentrum Sustainable Business. Een rol die ik met veel plezier heb opgepakt, enerzijds omdat het thema ‘sustainability’, me na aan het hart ligt, anderzijds omdat we als team een volgende fase ingaan. Met elkaar (en overige stakeholders) zijn we in gesprek hoe we de toekomst van dit expertisecentrum zien. Een spannende tijd die veel ruimte geeft voor herijking van ‘sustainable business’ en voor het verder verankeren van onderzoek met onderwijs en de praktijk. Samen gaan we aan de slag!