Onzekerheidsvaardigheid: de kwetsbaarheid van niet-weten

selective focus photo of stacked coins
Foto: Pixabay via Pexels.com

“de economie is een narratief, een verhaal dat we samen zijn overeengekomen. Een narratief ook dat we kunnen herschrijven, diversifiëren en passend maken bij wat de samenleving nodig heeft.”

Godelieve Spaas, lector nieuwe economie

Het is mogelijk om het verhaal van ‘de hedendaagse economie’ waar ‘het maximaliseren van nut’ centraal staat, te bevragen en te onderzoeken. Mits dat in een veilige ruimte gebeurt. Tegelijkertijd ontstaat dan echter de vraag: hoe krijgt het ook nut en blijft het niet ‘gerommel in de kelder’? Kan ‘het experiment’ en ‘de normale gang van zaken door laten draaien’ wel naast elkaar bestaan?

Lees het artikel.