Pilot ‘Reststoffenrotonde Oosterhout’ afgerond

Onlangs hebben Han van Son, associate lector Drijfveren voor duurzaam ondernemen en Mitchell Droog, onderzoeker bij lectoraat Sustainable Strategy & Innovation het pilot ‘Reststoffenrotonde Oosterhout’ afgerond.

In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit (Klimaatberaad, 2019). Circulariteit is een serieuze en gezamenlijke opgave van verschillende schakels in productieketens.

Ook in Oosterhout willen bedrijven mee ontwikkelen aan het verminderen van CO2 en verbeteren van hergebruik van afval. In een verkennende enquête in voorjaar 2018 en enkele sessies met gemeente Oosterhout in juni 2018 toonden Oosterhoutse bedrijven interesse in gezamenlijke activiteiten.

In het pilot ‘Reststoffenrotonde Oosterhout’ ontsloten Avans Hogeschool, Oosterhoutse bedrijven en marktexperts voorjaar 2019 kennis, kunde en resources voor elkaar.
Met een Quickscan op het gebied van reststromen, beleid en bedrijfsvoering op vier bedrijfslocaties onderzocht Avans Hogeschool samen met Recycling Consultants Nederland (RCN) de mogelijkheden voor een collectieve inzameling en logistiek en voor een uitwisselconcept en -platform voor bedrijfsmatige restafvalstromen.
Vier bedrijven zijn bezocht en geanalyseerd. De resultaten van de individuele scans en adviezen zijn gedeeld met iedere deelnemer. Voor een collectief zijn er kansrijke mogelijkheden om bedrijfsafvalstromen (zoals verpakking-straps, schone folies en sludge) efficiënter in te zamelen en voor hergebruik aan te bieden, kennis en ervaringen uit te wisselen en deelnemers te ondersteunen in hun afvalmanagement.
Met deze inzichten en adviezen kan een nieuwe stap worden gezet in een gezamenlijke lokale aanpak van reststromen, met voordelen voor mens, milieu en maatschappij.
Lees hier het volledige verslag.

Bijschrift bij de foto: De Bromtol bij Weststad. Foto: Harry Muermans. Met toestemming.