Placemaking

Liliane van Suijlen deelt de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek met betrekking tot Placemaking in dit digitale magazine. Liliane is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat New Marketing. Het afgelopen jaar heeft zij in samenwerking met 90 3e jaars Avans ORM studenten aan dit onderzoek gewerkt.

Het magazine beoogt een laagdrempelig document te zijn. Het schetst een beeld van wat Placemaking is en hoe de stand van zaken in 10 Brabantse gemeenten voorjaar 2020 aangaande dit onderwerp was.

Via de link https://publicaties.avans.nl/placemaking/cover is het online magazine te openen.