Naar een economie van betekenis

Door Godelieve Spaas

Een verhaal vertellen over een nieuwe economie veronderstelt het bestaan van een oude
economie. Mogelijk zelfs van een economie die zijn beste tijd gehad heeft. Of dat echt zo is
weet ik niet. Ik denk wel dat er aanleiding is om te geloven dat een nieuwe economie zo zijn
voordelen heeft. Dat een andere economie dan de huidige meer openingen biedt om te
ondernemen met en voor de samenleving en de aarde. En dat dát nodig is, daar ben ik van
overtuigd. Ik geloof dat we moeten zoeken naar manieren van ondernemen die leiden tot een
rechtvaardige samenleving en een integere ecologie. De manier waarop we het nu aanpakken
kost ons te veel. De vraag is hoe we kunnen voortbouwen op wat we in de afgelopen decennia
bereikt hebben en dat verbinden met andere manieren van ondernemen en opbrengsten dan
alleen materiële en monetaire.

Ontwikkeling van economieën, Godelieve Spaas
Dit delen: