Praktijktraining Actieonderzoek doen en begeleiden

Voor alle docenten en professionals die actieonderzoek willen leren doen en/of begeleiden: Begin februari 2021 start weer een praktijktraining. We beginnen met een tweedaagse op 2 en 3 februari, gevolgd door een leertraject tot begin juni 2021. Met deze training leer je hoe je actieonderzoek kunt gebruiken met studenten en/of zelf toepassen om je eigen praktijk te verbeteren. Verder kun je een bijdrage leveren aan het implementeren van actieonderzoek in het curriculum.

Waarom actieonderzoek doen

Actieonderzoek is een aanpak waarbij je onderzoek doet in de praktijk, samen met mensen uit de praktijk. Het doel is om nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijk de praktijk te verbeteren. Het is ook een vorm van cocreatie. Onderzoeken en implementeren gaan daarbij gelijk op. Dat past bij hbo-professionals die niet alleen een advies moeten kunnen geven maar ook iets teweegbrengen. Actieonderzoek kan toegepast wor-den voor alle niveaus en sectoren binnen Avans die gericht zijn op onderzoekend implementeren. Tonnie van der Zouwen schreef een boek over actieonderzoek doen, een routewijzer voor (aankomend) professionals. Daarbij bleek dat er veel belangstelling is voor actieonderzoek binnen Avans Hogeschol en dat er bij docenten behoefte is aan training in het doen en begeleiden daarvan. Deze training wordt de derde editie.

Opzet van de training

Het trainingstraject heeft de vorm van een gezamenlijke leerreis in de periode februari t/m juni 2021 (voorbereiden van deze reis kan al eerder beginnen). Dat doen we met 10 tot 16 gemotiveerde deelne-mers die gaan bijdragen aan de toepassing van actieonderzoek. Deze reis krijgt vorm in een mix van leren in een trainingsgroep, individueel leren en onderzoeken met anderen in de eigen werkpraktijk. De bijeenkomsten met de trainingsgroep zijn ingeroosterd, de planning van overige activiteiten vindt plaats in overleg. Dit is de hoofdlijn van de opzet:

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie lees je in deze brochure. Aanmelden kan via iAvans, tot en met 18 december 2020. NB: het vermelde tarief geldt voor Avans medewerkers. Externe partners van ESB die belangstelling hebben voor deze training betalen het tarief voor externen. Neem hiervoor contact op met Tonnie van der Zouwen, a.vanderzouwen@avans.nl.