19 januari 2020

Projecttype: Boekje

Alleen meer-waarde door samenwerken

Een boekje over over circulair ondernemen. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om steeds meer oude materialen en afval opnieuw te gebruiken als grondstof. De praktijk leert dat het succes van deze innovaties meer ligt in het aangaan van samenwerking en partnerschappen dan in het toepassen van de technologie alleen. Eindredactie door lector Godelieve Spaas en projectmanager en senior onderzoeker Karen Janssen.

Lees meer