Seminar Voorkom Toezicht met een Dode Hoek

Eind maart vond in Den Bosch het seminar Voorkom Toezicht met een Dode Hoek plaats. Het lectoraat SFA, adviesorganisaties Deloitte en BY Trust kijken met tevredenheid terug op de presentatie van de resultaten van het onderzoek en de reacties erop. Er ontstond onder leiding van dagvoorzitter Sandra Rottenberg een levendige en openhartige dialoog over wat er allemaal nog moet gebeuren om het toezicht op cultuur, gedrag en reputatie te verbeteren: meer in lijn te brengen met de eisen en wensen van stakeholders en politiek en de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Dagvoorzitter Sandra Rottenberg ondervraagt CvB-voorzitter van Avans, Paul Rüpp
Foto: Stijn Leemreize