Stagiairs/afstudeerders/minorstudenten gezocht voor Atelier ‘De Tussenruimte’.

Plek voor cross-sectoraal samenwerken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Vooruitlopend op Ambitie2025 zijn academies uit verschillende sectoren en lector Godelieve Spaas van ESB de uitdaging aangegaan om een cross-sectoraal Afstudeeratelier binnen het Urban Living Lab te organiseren. In het huidige schooljaar 2020-2021 werken zeven studenten van verschillende opleidingen, sectoren en hogescholen samen rondom de vraag: Hoe kan (gerobotiseerde) stadslandbouw bijdragen aan het welzijn in de regio Breda?

Er is een rijke leeromgeving ontstaan waar studenten, werkveld en docenten werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

In het komende schooljaar willen we meer studenten de gelegenheid bieden om sectoroverstijgende ervaring op te doen. Daarom wordt het atelier ook toegankelijk gemaakt voor andere 3e en 4e jaarsstudenten en breiden we het aantal thema’s uit, zodat ze bij een breed scala aan opleidingen passend zijn. Klik op de afbeelding voor meer informatie over de thema’s:

We zoeken voor het komende studiejaar 30 studenten die binnen het Atelier de uitdaging aangaan om te werken aan deze thema’s. Dat doen we inter- en transdisciplinair, creërend en met nauwe betrokkenheid van het Urban Living Lab. We starten een Atelier met een intensieve 2-daagse bijeenkomst waarin we elkaar en elkaars ambitie leren kennen. Ook wordt het onderwerp verkend, zodat in de eerste weken van het Atelier studenten een eigen ambitie kunnen formuleren binnen het onderwerp. Er is ruimte om invulling te geven aan opleidingseisen, maar er wordt ook ruimte gezocht om te experimenteren met nieuwe methodes die sectoroverstijgend werken mogelijk maken. Door samenwerking en afstemming zal een stevig antwoord op de gestelde vraag ontstaan.

Interesse?

Je vindt bij ons geen gespreid bedje, maar wél betrokken mensen. Mensen die verbinden, steun bieden en kwaliteiten aanboren, ongeacht je opleiding.  Wil jij meer weten of ken je iemand waarvoor dit wellicht iets is? Kom dan op dinsdagmiddag 15 juni naar de open middag in de Koepelgevangenis in Breda, of verspreid deze informatie.

Het programma

Ronde 1
13:00 Inloop @ De Koepel

13:15 – 13:30 Korte introductie Atelier en ULL

13:30 – 14:00 In gesprek met deelnemers

14:00 – 14:30 Bespreken opdrachten voor jou in De Tussenruimte

Ronde 2

14:00 Inloop @ De Koepel

14:15 – 14:30 Korte introductie Atelier en ULL

14:30 – 15:00 In gesprek met deelnemers

15:00 – 15:30 Bespreken opdrachten voor jou in De Tussenruimte

Je kunt ook direct contact opnemen met of één van ons. Als we je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek om te kijken hoe aan de eisen van je opleiding  kan worden voldaan en kijken we of het atelier aansluit bij jouw leerbehoefte en ons streven naar interdisciplinaire en cross-sectorale samenstelling.

We hopen je te mogen begroeten in ons atelier!

Marice Bastiaensen

Fleur van der Gaag-Meys

Athalia Haxelmans

Godelieve Spaas

Harry van der Werk