Succesvolle tweede editie hbo Lean Event IMPACT

Twee studenten van NHL Stenden zijn de winnaars geworden van de tweede editie van het landelijke hbo Lean Event op 18 september in ’s-Hertogenbosch. De studenten, Rein Hiemstra en Jorn Wieringa, wonnen met hun lean verbeterproject: ‘Wat was overwas voordat overwas wasgoed was’. Zij onderzochten op de afdeling Verhuurwasserij de oorzaken van het hoge percentage overwas (rework). Door de oorzaken aan te pakken is € 8.000 bespaard.

Ton van Kollenburg, lector Improving Business, organiseert het lean event sinds 2018 samen met 6 hogescholen. Studenten kunnen er hun verbeterprojecten presenteren. En dan wordt ook het beste project van het studiejaar gekozen. In ’s-Hertogenbosch maakte Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, de winnaars van studiejaar 2018-2019 bekend.

Tijdens het event sprak Pascal Pollet, onderzoeker bij Sirris, over ‘New perspectives on lean’. Jeroen Daelmans, CEO van Daelmans Banket en Joriene Beks, Associate Partner van Holland Consulting Group, beschreven in een duo-keynote de reis naar World Class Permormance van familiebedrijf Daelmans Banket, een wereldspeler op het gebied van stroopwafels. Ze benadrukten de rol van de mens in het bedrijf.   

De hogescholen die samen het hbo Lean Event organiseren, zijn: NHL Stenden Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hanzehogeschool Groningen.