Thought leader Forum: “Beyond the Hype”

JUNE 15, 16 & 17

Kunstmatige intelligentie en gegevensanalyse, blockchaintechnologie en quantumcomputing zijn er al en worden onmisbare vaardigheden in de nieuwe digitale economie.

Anna Sabidussi, lector International Business bij Avans Hogeschool, is één van de hoofdsprekers op het event “Beyond the hype”, dat georganiseerd wordt door DATAWorkout. Verwacht wordt dat wereldwijd meer dan 3.000 professionals aan dit forum zullen deelnemen.

De sprekers gaan vanuit hun eigen expertise in op verschillende aspecten van het thema. Op 16 juni spreekt Anna over ‘Transities van wereldwijde waardeketens‘. Meer informatie over de sprekers, het complete programma en een registratielink voor (gratis) deelname vindt u hier.


Artificial intelligence and data analytics alongside blockchain technology and quantum computing are already here and are becoming essential skills to have in the new digital economy.

Anna Sabidussi, professor International Business at Avans University of Applied Sciences, is one of the main speakers at the “Beyond the hype” event, organized by DATAWorkout. This forum is expected to have more than 3,000 professionals participating worldwide.

The speakers will address various aspects of the theme from their own expertise.

On June 16, Anna will speak on “Transitions of global value chains“. More information about the speakers, the complete program and a registration link for (free) participation can be found here.