Treffende inzichten van HRM-studenten over duurzame inzetbaarheid

Op 13 juni 2019 komen elf afstudeerders HRM bij elkaar als voorbereiding op hun afstudeerzitting. Ze hebben allemaal bij bedrijven gewerkt aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Drie afstudeerders presenteren hun bevindingen en de anderen stellen kritische vragen over de manier van onderzoeken en interveniëren. In het lectoraat Sustainable Working and Organising doen we onderzoek naar de effectiviteit van interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid, dus ik zat met gespitste oortjes. Graag deel ik een paar treffende inzichten.

Professionele presentaties, door (met de klok mee) Veronique van Wamel, Joris van Aanholt en Ilse Timmermans

Ilse: ‘Ze hadden veel losse maatregelen, niet echt samenhangend beleid. Ik ben uitgegaan van de behoefte van medewerkers, gebaseerd op het model Huis van Vitaliteit. Het was succesvol. De uitdaging ligt in het zichtbaar maken van mogelijkheden en in een samenhangend vitaliteitsbeleid met duidelijke keuzes.’

Joris: Bij mij ging het om het bevorderen van vitaliteit van 45-plussers. Verloop is ongewenst bij het bedrijf, omdat deze mensen kennis en kunde hebben die nodig is. Tot nu toe was er weinig sprake van overdracht van kennis.’

Veronique: ‘Echt contact en samensturende teams. Er was heel veel verspreid en gefragmenteerd beleid. En een gebrek aan doorvertaling van externe ontwikkelingen naar teamrollen. Ik heb het model Huis van Werkvermogen gebruikt en me vooral gericht op preventieve maatregelen om vitaliteit te behouden.’

Huis van Werkvermogen

Wat mij vooral opviel is hoe gedreven en professioneel deze aankomende HRM-ers zich al gedroegen. Goede argumenten voor hun keuzes. Dat maak ik in de wereld van organisatieadviseurs weleens anders mee. Een mooie toekomst gewenst en voor nu een fijne zomer.

Met dank aan Sophia van Hattum en Petra Broyl als begeleiders vanuit de Academie voor HRM en Bedrijfskunde van Avans Hogeschool in Den Bosch en aan Jos van Asten van AgrifoodCapital als extern deskundige.