Update project Smart Light Concepts (SLIC)

Presentatie Vakbeurs Ruimte & Licht

Op 4 juni presenteerden Karen Janssen en Marleen Janssen Groesbeek de voorlopige resultaten van het SLIC-project (Interreg2Seas program) tijdens de Vakbeurs Ruimte & Licht in Houten. SLIC staat voor Smart Light Concepts, een groot internationaal onderzoeksprogramma. Ze lichtten de zeven pilotprojecten in Engeland, België, Frankrijk en Nederland toe en gaven uitleg over de ‘Decision Support Tool’, één van de uitkomsten van het Europees gesubsidieerde project. Met deze digitale tool worden overheden geholpen bij het nemen van financiële en technologische beslissingen over openbare verlichting in relatie tot optimale CO2 reductie.

De tool werd toegelicht aan de hand van het pilotproject van de gemeente Etten-Leur. Deze projectpartner plaatste diverse vormen van duurzame openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente. Verschillende gemeentes bleken geïnteresseerd in deze tool. Pilotpartners bezochten een aantal presentaties en maakten gebruik van de netwerkwerkmogelijkheden met leveranciers, Stichting OVLNL en kennisinstellingen.

Partnermeeting in Amiens. Fietspad met licht-sensoren

De driemaandelijkse partnermeeting van SLIC vond plaats op 24 en 25 mei in Amiens, Frankrijk. De samenwerkende partijen konden terecht in het stadskantoor om de status van de verschillende projecten te bespreken. Eind 2019 / begin 2020 zullen de meeste pilots overgaan tot implementatie van meer duurzame verlichting.

Allereerst was er een introductie van de stad Amiens en een update over de algehele projectvoortgang en de financiële- en communicatieprogressie van SLIC. Vervolgens was het de beurt aan de projectpartners om hun projecten te presenteren en de vorderingen te bespreken. De dag eindigde met een korte rondwandeling door Amiens om het gebied te bezoeken waar een gedeelte van de verlichting al is geplaatst. De verlichting boven het voetpad werkt met sensoren en springt aan als voetgangers of fietsers langskomen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het SLIC-project? Neem dan contact op met Karen Janssen of kijk op smartlightconcepts.eu.