Werken aan minder milieudruk in de bouw

Er is berekend dat de bouwsector in de EU bijna 50% van al het nieuw geproduceerde materiaal ‘consumeert’ en daarmee pakweg 33% van de totale CO2 emissies die bij productie ervan vrijkomt. Dit nieuwe materiaal is bovendien zelden geschikt gemaakt voor hergebruik: het gaat slechts één levenscyclus mee en wordt dan downcycled. De EU stimuleert onderzoek naar het verminderen van de milieudruk door de bouwsector. Het ESB is dit jaar in het project “Circular Bio-based Construction Industry” (CBCI) gestapt, een Interreg 2 Seas project met partners uit Vlaanderen, Noord-Frankrijk, de UK en Nederland. Vanuit Avans zijn ook de expertisecentra ‘biobased’ en ‘innovatie in de bouwkolom’ bij het project betrokken.

CBCI draagt bij aan een circulaire en biobased basis voor de bouw en helpt om werk te maken van het bouwen met biobased en herbruikbaar materiaal en producten. Dit betekent dat de bouwkolom nadenkt over circulair ontwerp, langere levensduur van materiaal en mogelijkheden voor hergebruik. Dit heeft gevolgen voor de productontwikkeling en – ontwerp, voor de financiering, de inkoop, de gebruikte business modellen, de samenwerking tussen en rollen van de mensen die bij de bouw betrokken zijn. Het uiteindelijke doel is om de haalbaarheid aan te tonen van circulaire/bio-based oplossingen en daarmee de haalbaarheid van een serieuze vermindering van de milieudruk door de bouw.

Het project doet onderzoek samen met opdrachtgevers, projectontwikkelaars en bouwers in living-lab omgevingen waar innovatieve technieken worden uitgeprobeerd, die vervolgens op hun economische haalbaarheid worden getoetst. Vervolgens worden ze ook in praktijkcases toegepast. CBCI ontwikkelt bovendien leermateriaal voor professionals en studenten om de transitie naar een circulaire bouw voor de toekomt te waarborgen. Het project loopt tot september 2022. Voor meer informatie: Han van Son.