20 november 2019

Han van Son

Associate lectoraat ‘Drijfveren van de duurzaam ondernemer’

Met een mindset voor duurzame keuzes op weg naar een volhoudbare samenleving

Veel bedrijven – ook in het mkb – beroepen zich op hun duurzame bedrijfsvoering. Verschillende studies (o.a. van het EIM) laten echter zien dat duurzaamheid in het mkb strikt operationeel van aard is en vooral gestuurd wordt door de korte-termijndoelen van kostenbesparingen. Waar zit de strategie achter duurzaamheid? Hiervoor moeten we kijken naar de mindset en competenties van de directeur/eigenaar in het mkb. Hij/zij zet immers de koers uit en heeft dus de wil, kennis en inzicht nodig om duurzame uitgangspunten te vertalen in een verantwoorde winstgevende bedrijfsvoering.

Welke rol spelen persoonlijke overtuigingen op het beslisgedrag rond duurzaam ondernemen? Het associate lectoraat betrekt overtuigingen en waarden van de mkb-ondernemer in onderzoek en onderwijs om meer inzicht te hebben in de ontwikkeling van duurzame en circulaire business modellen. Hiertoe wordt in diverse projecten met het werkveld altijd ook de volgende onderzoeksvraag gesteld: wat is de rol van de ‘mindset’ van de ondernemer bij het verandertraject naar circulaire businessmodellen.   De associate lector onderzoekt (eventueel ook als onderdeel van onderzoek van anderen) de “social constructs” van de ondernemer en de invloed hiervan op de acceptatie en opschaling van duurzame bedrijfsmodellen. Kwalitatieve methodes worden gebruikt om – binnen de probleemstelling van het bedrijf – de impliciete beweegredenen en de contextuele betekenis van ondernemersgedrag (en daarmee van bedrijfsgedrag) naar boven te halen. Deze kennis wordt ingezet om veranderingen voor te stellen.