6 juli 2022

Kaj Morel

Marketing waarop we wel zitten te wachten

In ons verlangen om de wereld beter te maken en onszelf te behoeden voor ecologische rampen en ander onherstelbaar onheil, blijven we vasthouden aan een verouderd economisch model dat stamt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De kerngedachte van dit model is dat mensen bestaan om zoveel mogelijk te werken en te consumeren en bedrijven om zoveel mogelijk spullen te maken en mensen aan het werk te houden. Geloven we echt nog steeds dat dit de beste weg is naar een duurzame samenleving?

Wat we nodig hebben is een verzameling wezenlijk andere uitgangspunten voor de manier waarop we waarde creëren, welzijn en welvaart bevorderen en zaken doen. Dat geldt ook voor marketing.  Marketing neemt namelijk de mentaliteit van de economie over. Dat betekent dat zij gericht is op het verkopen van zoveel mogelijk producten en diensten om daarmee zoveel mogelijk geld te verdienen voor het bedrijf en eventuele aandeelhouders. Dat is marketing waarop we volgens mij niet zitten te wachten.

Het lectoraat New Marketing gaat niet over het bedenken van nog slimmere methoden om sneller, beter en gerichter potentiële klanten te bereiken en te verleiden tot het kopen van producten of diensten. Nieuwe marketing betekent voor mij dat we als bedrijven veel explicieter onze economische principes verkennen en vaststellen en marketing inzetten in de geest van deze principes. Dan zal blijken welke van de huidige theorieën, modellen en instrumenten nog relevant en bruikbaar zijn en waar nieuwe versies nodig zijn. Op deze wijze integreren we de huidige marketing met de principes van de economie van morgen om te komen tot echt betekenisvolle marketing.