30 september 2022

Tonnie van der Zouwen: Waarom impact?

Duurzaam organiseren is weten hoe je de toekomst ziet, vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven met zijn allen. Nu en in de toekomst. Volgens de filosoof Bruno Latour kan alleen een angstwekkend apocalyptisch verhaal ons voldoende prikkelen om anders om te gaan met de aarde. In de video MAN van Steve Cuts zie je zo’n verhaal. Dat is hoe ik niet wil leven. Vanuit ESB willen we daar nieuwe verhalen tegenover stellen, over hoe het anders kan.

Ik wil bijdragen aan bewustwording van het grotere geheel, aan samenhang en interacties met onze omgeving, ook in wat we doen in onze organisaties. Er is een nieuwe manier van denken en handelen nodig om een voor de mens haalbare en gewenste toekomst te realiseren: van ego-systeem naar eco-systeem.